SONGKEEPERS

Forårs Forløb 2024

Næste SongKeepers forårsforløb starter i 2025. Lige nu kan du tilmelde dig efterårsforløbet, som starter september 2024.

Følg med her på siden, når jeg åbner for forårsforløbet, eller skriv dig på venteliste. Så kontakter jeg dig. 

SongKeepers er et holistisk sang og stemme forløb for dig, der ønsker at:

* Synge sammen med andre

*Åbne din stemmens potentialer 

*Lære og lære af gamle nordiske folkesange

*Arbejde med improvisation, fri og intuitiv sang

*Rewilding – Sang som forbindelse til natur

*Undersøge hvad det vil sige at synge “fra dit hjerte”

*Meditativ sangpraksis

*Kunsten at lytte

*Udforske et sangbaseret indre proces arbejde

*Arbejde med temaer som kvindeliv og formødre

*Sang som medicin

*Udforske; En- og flerstemmig sang og kropslige øvelser

Der vil bl.a. indgå skriveøvelser og meditationer, hvor du inviteres til at gå ind i en kreativ proces mellem dig og din stemme.

Sangene jeg vil videregive til dig består primært af sange og melodier fra nordiske traditioner og nordisk folkemusik. Sangene er skrevet, sunget og videregivet af kvinder før os, og handler om deres levet liv, erfaringer og livstråde.

Du får her mulighed for at udforske sangenes budskaber, musikkens rødder, og lytte til, hvad de gamle sange fortæller dig om livet i dag. Derfor kalder jeg mine to årlige forløb for Songkeepers*.

**SongKeepers åbner 2 gange om året, og forårs og efterårs forløbene er forskellige. Har du deltaget på ét forløb, kan du derfor fortsætte på det næste, hvis du ønsker. 

Testimonial fra tidligere deltagere

”Jeg kan varmt anbefale Adines SongKeepers forløb. Kompetent og kærligt åbner Adines sangens potentialer for dig. Det er en rejse ind i de lag af sang, som er gået tabt i vores kultur; sang som medicin, sang som fortælling, sang som forbindelse og sang som bevidning. Det hele foldes ud fra vores medfødte evne til at synge fra det, der er os fremfor at skulle synge for at leve op til ydre præstation eller fra en følelse af pres. Også det vil Adine hjælpe dig med; kompetent, kærligt og tålmodigt. Adines SongKeepers forløb er også fællesskab i en gruppe, hvor alle bidrager, og hvor alles stemme har betydning. Det skaber tryghed og forbindelse, hvorfra sangens potentiale også bor. Derfor giver jeg SongKeepers mine varmeste anbefalinger.”
sea, ocean, fog-3652697.jpg
Signe Steenberger
Psykolog
Adine formår med en vidunderlig blanding af dybde og lethed at åbne vores sind og stemmer - legende og uden præstation.
sea, ocean, fog-3652697.jpg
Nanna Nielsen
Instruktør, producer, klipper
Jeg oplever at blive mere og mere fortrolig med min stemme og glæden ved sang vokser! Der er klart noget der åbner sig, og jeg nyder det.
sea, ocean, fog-3652697.jpg
Nathalie
Jordmoder

OM RUMMET JEG SKABER

Tryghed er forudsætning for, at vi kan arbejde med stemmen, på den måde, jeg vil invitere dig til på dette forløb.

Er der ikke trygt, lukker stemmen i.

Hvordan vi møder os selv og andre, har stor betydning i dette arbejde. Derfor bruger jeg tid på, at skabe dét rum, vi har brug for.

De fleste af os kan dømme os selv hårdt – især når det kommer til sang og stemme. På dette forløb er det ikke et mål i sig selv at få selvkritikken, usikkerheden og nervøsiteten væk. Men vi kan øve os i at møde det der er, vide at det også er en del af os – fordi vi er mennesker -, og invitere det med ind. 

Her er det vigtigt, at du kan tage ansvar for dig selv og det du oplever undervejs i processen. 

Du inviteres til at træde et skridt væk fra sang som perfektion og præstation, og gå ind i mødet med lyden af din egen og andres stemmer. At synge “fra hjertet” er en naturlig del af vores fælles menneskelighed og samtidig en kunst. Begge dele vil du udforske.

Forløbet er ikke et kor. Det er et rum, hvor vi kan udvikle os gennem en mere holistisk tilgang til sang- og stemmearbejde. 

Et sådant arbejde kan se forskelligt ud. Det vilde og kreative er mange ting. Det stille har en ligeså stor plads og dybde, som det der larmer. Og selvom vi mødes om sang og lyd, mødes vi også om kunsten at lytte og være stille.

SongKeepers handler om at synge sammen, og at vores indre processer ikke altid behøver at gøres alene på egen hånd. Sang handler på dette forløb om at lade sig bevæge, om at bevæge og om forbindelse. 

Vi vil i denne forbindelse undersøge med blidhed; “Hvordan giver, støtter, tager og modtager jeg plads gennem min sangstemme?”

Alle kvinder* er velkomne, og der er ingen forudsætninger der er nødvendige for at være en del af SongKeepers. 

*Forløbet henvender sig til alle der kalder sig kvinde og non-binær. Kvinde på sin egen måde og med sin egen definition af ordet.